Friday, May 02, 2008

You are in my Heart.

Teresa Teng அவர்களின் ஒரு நல்ல பாடல்.பாடலில் கேட்கின்ற சில இசைக் குறிப்புகளும், கடைசியில் மெளனத்துடன் இவர் கண்கள் தாழ்த்தி, தலை குனிவதும் ஏதோ செய்கின்றன, மனதை! மொழி புரியாமலும் இசை மயக்கும் என்பதை மற்றுமொரு முறை நிரூபிக்கின்றது, பாடல்.

No comments: