Monday, January 28, 2008

Enigma ஏன்?ல்லூரியில் இரண்டாமாண்டு படிக்கையில் உடன் அறையில் இருந்த நண்பரால் கிடைத்த ஓர் அறிமுகம் 'ENIGMA'.

புத்தம் புதிய இசை. ஏதேதோ எண்ணங்களைத் தோற்றுவிக்கும் மாய இசை. கவர்ந்திழுத்துக் கொண்ட வீடியோ.

அவ்வப்போது ENIGMA உணர்வுகளை வார்த்தைகள் வழி இறக்கி வைப்போம்.

No comments: